Biogasna postrojenja

Osnova naših biogasnih postrojenja je kvalitetna isprobana tehnologija, čija dugoročna operativna pouzdanost je verifikovana velikim brojem uspešno realizovanih projekata širom Evrope, zajedno sa Češkom i Slovačkom Republikom.

Gasifikacija biomase

BPS Projekt nudi usluge u oblasti gasifikacije biomase.

Usluge

Zahvaljujući članstvu u VAE CONTROLS i stabilnoj bazi sa više nego 400 zaposlenih možemo da ponudimo sveobuhvatne usluge projektovanja, da li gradjevinskog ili eletronskog dela.

Preporuke

Naši realizovani projekti u Češkoj i Slovačkoj Republici.

Loading