Biometanska postrojenja

Biometan

Biometan spada u obnovljive izvore energije sa velikim potencijalom u razvoju. Za njegovu proizvodnju su dovoljni organski materijali iz zemljoradnje, prehrambene ili odpadne industrije.Proizvodnja se odvija kao i kod   proizvodnje  biogasa - kroz anaerobnu fermentaciju. Najveća razlika je u naknadnoj obradi,gde  biogas mora biti očišćen (odstrane  se razni dodaci kao što je H2S, voda i ugljen dioksid) i dalje obradjen na kvalitetan prirodan biogas (sadržaj 96-98% metana). Tretiranje se vrši uz pomoć dokazanih metoda(PSA ,apsorpcija u tečnostima, hemijska apsorpcija...)

U ovoj formi biometan može biti korišćen u već postojećoj infrastrukturi(alternativna zamena zemnog gasa)ili u uredjajima koji koriste gas kao alternativno gorivo u saobraćajnim sredstvima(svojstva jednaka sa CNG).

Biometan se koristi u više namena ali one najčešće su:

-          Puštanje u mrežu za distribuciju prirodnog gasa(srednji  pritisak/ visoki pritisak)

-          Korišćenje u saobraćajnim sredstvima kao alternativno gorivo(svojstva jednaka sa CNG)

-          Mešovita proizvodnja struje i toplote uz pomoć sagorevanja u kogeneracionoj jedinici

Na ovaj način biometan može uspešno delovati u ulozi prirodnog gasa i ostalih goriva.

 

Biometanska postrojenja

Tehnologija omogućava proizvodnju biogasa  uz pomoć anaerobne fermentacije a nakon  njegove obrade i čišćenja- metan. Biometanska postrojenja mogu biti realizovana u raznim instalisanim kapacitetima a s obzirom na potrebu obrade biogasa isplativiji su projekti iznad 1MW.

Kompanija BPS PROJEKT isporučuje biometanska postrojenja po sistemu „ključ u ruke“.

 

 

Loading