Biogasna postrojenja

Biogasno postrojenje kao obnovljiv izvor energije

Biogasno postrojenje  spada u obnovljiv izvor energije i ima svoje mesto u okviru moderne energetike 21.veka.  Omogućava stabilnu isporuku električne i toplotne energije, bez opterećenja  životne sredine emisijama, i dugoročno je podržan od strane Evropske unije. Ovi projekti imaju ulogu i udeo u zaštiti životne sredine, ne samo smanjenjem efekta staklene bašte, već i likvidacijom otpada poljoprivredne proizvodnje i biološki razgradivog komunalnog otpada. Zahvaljujuci podršci od strane države u obliku dotacija ili zagarantovanih otkupnih cena, spadaju u isplativu ekonomsku investiciju.

Kako sve funkcioniše

Tehnologija se oslanja na  kontrolisan proces anaerobne fermentacije, pri kom organske materije uz pomoć  zagrevanja i mešanja prelaze na energetski bogat biogas. Biogas se skuplja u gasnom rezervoaru, čisti se i nakon toga pali u kogeneracijonoj jedinici. Iskorišten supstrat ima više oblika i može se dalje upotrebiti  kao djubrivo i vratiti nazad na polja. Takodje, može se i dalje energetski tretirati. Supstrati za biogasna postrojenja mogu biti npr. kukuruzna silaža, stajnjak, travna silaža, repni ostaci, silaža iz destilerije, biološki razgradiv komunalni otpad itd.

Tehnologija

Biogasno postrojenje  se sastoji iz nekoliko delova, u glavne  spada ulazna  jama i sistem za doziranje čvrstog materijala, zatim glavni digestor, sekundarni digestor, krajnje skladište, gasni rezervoar, tehnička zgrada itd. Pojedinačni delovi su medjusobno spojeni cevovodom za protok supstrata i biogasa. Važan deo postrojenja su kogeneraciona jedinica za proizvodnju električne i toplotne  energije, trafostanica i priključak biogasnog postrojenja na distributivnu mrežu od 22kv.

Biogasna postrojenja BPS PROJEKAT

Osnova biogasnih postrojenja „BPS PROJEKAT“ je kvalitetna i proverena tehnologija, čija je dugotrajna operativna pouzdanost proverena u već realizovanim projektima širom Evrope, zajedno sa Češkom i Slovačkom Republikom.

Koristimo proveren koncept koji se sastoji iz dva rezervoara u kom je sekundarni digestor korišćen i kao krajnje skladište.

Naše kompaktno rešenje ima brojne prednosti, koje se odnose na smanjenu potrošnju sopstvene energije, manju površinu celokupnog prostora, visok prinos biogasa zahvaljujući efikasnom sistemu mešanja supstrata, kao i jednostavno održavanje koje omogućava većinu servisnih intervencija bez zaustavljanja celokupnog procesa.

Visok kvalitet  i dugovečnost pojedinačnih uredjaja biogasnih postrojenja su u našoj realizaciji podrazumevani.Tehnologiju projektujemo uvek  shodno konkretnim potrebama, zbog čega su naša biogasna postrojenja investiciono i operativno veoma efektna.

Prilikom izgradnje biogasnih postrojenja korišćeni su visoko kvalitetni uredjaji od renomiranih nemačkih proizvodjača ( gasni rezervoari sa dve membrane SATTLER, kogeneraciona jedinica SCHNELL MOTOREN ili MWM/Deutz, pumpe WANGEN/Vogelsgang, separator FAN isl.) Digestore gradimo od monolitičkog armiranog betona firme Wolf Systembau , visok kvalitett materijala (betonC30/37), gasovod i cevovod za supstrat od nerdjajućeg pocinkovanog čelika i PE-HD u podzemnom skladištu, isporučene u industrijskom kvalitetu.
Glavne prednosti naših tehnoloških rešenja
  • visoko efikanse vertikalne mešalice u obliku pedala koje proizvode optimalne uslove za proizvodnju biogasa
  • uz pomoć namenskog razvrstavanja supstrata u digestoru se stvara optimalna sredina za pojedinačne grupe oragnizama koji garantuju stabilan tok procesa-visoka proizvodnja biogasa
  • Mogućnost rada i sa 15% suve materije u digestoru eliminiše korišćenje vode za razredjivanje na ulazu(što nam donosi znatnu uštedu logističkih troškova prilikom odvoda digesta)
  • Garantovana eliminacija plutajućeg sloja zahvaljujući velikoj pokrivenosti mešanog obima čak do same površine
  • Niska potrošnja električne energije celog tehnološkog dela
  • Mogućnost servisiranja mešalica u digestoru i tokom vremena kada  je napunjen
  • Zahvaljujuci konceptu sa dve cisterne se smanjuje veličina izgradnog prostora
  • Efektivna podela tehnoloških delova za minimalizaciju izgardne površine i smanjenje tehnoloških sprovodjenja

 

Loading