Studie proveditelnosti

Studie proveditelnosti

Zajímá vás ekonomická návratnost vašeho záměru nebo investiční příležitosti?

Každý zodpovědný investor pečlivě počítá, než se pustí do realizace projektu nebo než začne financovat přípravné kroky.

Pro tuto situaci vám nabízíme zpracování Studií proveditelnosti pro záměry z oblasti bioplynových stanic, biometanových stanic a pro projekty zplyňování biomasy.

Po zjištění základních informací vám dodáme komplexní dokument obsahující všechny příslušné položky, od spotřeby surovin, účinnost kogeneračních jednotek, přes množství energie dodané do sítě distribuční soustavy, výši tržeb, dobu návratnosti a všechny náklady, včetně logistiky.

Studie proveditelnosti zpracováváme pro naše potenciální zákazníky zdarma.

V případě vážnějšího zájmu o spolupráci je doplňujeme již i dokumentem s návrhem technické specifikace a řešení daného projektu. Máte tak jedinečnou příležitost si ověřit, zda-li je váš záměr životaschopný a stojí na reálných základech.

Studie proveditelnosti zpracováváme mimo češtiny také ve slovenském a v anglickém jazyce.

Loading