Energetické audity

Energetické audity

BPS PROJEKT CZ vám pomůže s kompletní přípravou projektu a zpracuje jeho ekonomické a energetické zhodnocení. V rámci podnikatelských záměrů v oblasti obnovitelných zdrojů energie zpracováváme energetické audity, ale i další studie podle vašeho zadání nebo například požadavků banky.

Zajistíme vám tak relevantní podklady pro financování vašich projektů.  

Energetický audit je písemná zpráva obsahující informace o stávající nebo předpokládané úrovni využívání energie v budovách, v energetickém hospodářství, v průmyslovém postupu a energetických službách s popisem a stanovením technicky, ekologicky a ekonomicky efektivních návrhů na zvýšení úspor energie nebo zvýšení energetické účinnosti, včetně doporučení k realizaci.

(§2, písm. n) zákona č. 406/2000 Sb.)
Loading