Biometanové stanice

Biometan

Biometan patří mezi obnovitelné zdroje energie s velkým potenciálem rozvoje, k jeho výrobě postačují organické materiály ze zemědělství, potravinářského průmyslu či odpadového hospodářství. Výroba probíhá stejně jako produkce bioplynu – prostřednictvím anaerobní fermentace. Hlavním rozdílem je následné zpracování, bioplyn musí být očištěn (odstranění různých příměsi, zejména H2S, voda a oxid uhličitý) a dále upraven na kvalitu zemního plynu (podíl 96 – 98 % metanu). K úpravě lze využít řadu ověřených způsobů (PSA, absorbce v kapalinách, chemické absorbce..).

V této formě může být biometan již využíván, ať již ve stávající infrastruktuře (alternativa zemního plynu) nebo v zařízeních využívajících plyn jako alternativní palivo pro dopravní prostředky (vlastnosti shodné s CNG).

 Biometan nabízí  řadu využití, nejčastějšími aplikacemi jsou:

-          vtlačování do sítě distribuční soustavy zemního plynu (středotlak / vysokotlak)

-          využití v dopravě jako alternativního paliva (stejné vlastnosti jako CNG)

-          kombinovaná výroba elektřiny a tepla prostřednictvím spalováním v kogenerační jednotce

Biometan tak může úspěšně plnit roli plně obnovitelné náhrady zemního plynu a dalších paliv.

 

Biometanové stanice

Technologická zařízení umožňující prostřednictvím anaerobní fermentace výrobu bioplynu a po jeho úpravě a čištění, produkci metanu. Biometanové stanice mohou být realizovány v různých instalovaných výkonech, s ohledem na nutnost úpravy bioplynu jsou efektivnější projekty nad 1 MW.

Společnost BPS PROJEKT CZ dodává kompletní technologii biometanových stanic na klíč. 

 

 

Loading