Možnost využití dotací na realizaci bioplynové stanice

Aktuálně platné dotační programy umožňují využití dotací pro váš záměr realizace bioplynové stanice.

Program rozvoje venkova na období 2014-2020 Vám může pokrýt až 65 % způsobilých výdajů. Lze jej využít pro projekty bioplynových stanic zpracovávajících odpady z živočišné výroby, se zaměřením se na kejdu prasat.

Operační program Životní prostředí 2014-2020 podporuje například bioplynové stanice využívající pro svůj provoz biologicky rozložitelný komunální odpad.

S možnostmi využití čerpání dotací Vás rádi seznámíme a rádi Vám budeme v případě zájmu asistovat s administrací vyřízení dotace.

V případě zájmu nás kontaktujte na emailu info@bpsprojekt.cz nebo na čísle +420 602 572 155.

Loading