Проучване за осъществимост

Проучване за осъществимост

Интересува ВИ икономическа възвръщаемост на вашите намерения или планове за инвестиции?

Всеки отговорен инвеститор внимателно преценява, преди да започне осъществяване на проекта или преди да финансира подготвителните дейности по него.

За тази ситуация, ние предлагаме Проучване за осъществимост на проекти в областта на биогаз инсталации, инсталации за биометан и проекти за газификация на биомаса.

След събиране на основната информация, ние ще Ви доставим изчерпателен документ, съдържащ всички необходими елементи, като разход на суровини, ефективност на когенерационни агрегати, количество енергия подавана към разпределителната мрежа система, печалба от оборота, възвращаемост на инвестициите и всички разходи, включително свързаните с логистиката.

Проучване за осъществимост изготвяме за нашите потенциални клиенти безплатно.

В случай на сериозен интерес за сътрудничество ние прибавяме и проект на технически спецификации и решение на дадения проект. Така Вие имате уникалната възможност да проверите дали вашето намерение е жизнеспособно и е изградено на солидна основа.

Проучване за осъществимост се изготвя освен на чешки, също и на словашки и английски език.

 

Loading