ПРОФИЛ НА ФИРМАТА

Дружество BPS PROJEKT CZ s.r.o. е сновано през 2009 година в Острава, където е и седалището му. Ние сме инженерингово и търговско дружество, предоставящо комплексни услуги в рамките на проекти за инсталации за производство на биогаз и биометан. От 2013 г. ние сме съсредоточени върху технологията за газифициране. Нашата основна мисия е да действаме като главен изпълнител, ние сме готови да осъществим всички проекти като се започне от първоначално проучване за осъществимост и се стигне до съдействие по време на експлоатация и предоставяне на комплексни сервизни услуги. 

Ние доставяме всички технологии, включително строителството, до ключ. Отделяме голямо внимание към клиента и неговите нужди, адаптираме всеки проект към конкретните условия. Работим в тясно сътрудничество с надеждни доставчици, което е гаранция за осигуряване на високо качество на крайния резултат.

BPS PROJEKT е част от голямото семейство на група VAE Controls Group, която успешно действа на вътрешния и външните пазари в продължение на 20 години. Тази принадлежност ни дава силна финансова и техническа подкрепа за осъществяване и на най-сложните проекти. 

В рамките на групата работят повече от 400 високо квалифицирани технически работници, така редица договори за подизпълнение, сме способни да изпълним с наши собствени мощности под един покрив, което води до значителен синергичен ефект при реализация на нашите проекти в Чешката република и зад граница.  
Loading