ГАЗИФИЦИРАНЕ НА БИОМАСА

Дружество BPS PROJEKT CZ предлага системи за газификация с малка мощност от 5 kWe до мощни системи с мощност 2200 kWe. Голямото предимство на технологията се състои в спестяването на разходи чрез заместване на скъпите конвенционални горива с евтина и достъпна на място биомаса. По този начин успешно могат да се заместят дизелово гориво, газ пропан-бутан, природен газ и други невъзобновяеми енергийни източници.

Благодарение на сътрудничеството си с един от технологичните лидери, развиващ дейност в областта на газификацията вече 25 години, ние можем да предоставим повече от 900 референции от целия свят, включително Европа и САЩ. Всички производства и изследвания са сертифицирани в съответствие със стандартите ISO 9001, ISO 14001 и OHAS 18001. Устройствата за газификация и всички техни компоненти части притежават CE маркировка, така че са готови за инсталиране и експлоатация в Европейския съюз и за приспособяване към местните условия.

Дружество BPS PROJEKT CZ благодарение на членството си в VAE CONTROLS GROUP осигурява допълнителна гаранция за бърз монтаж, пускане в експлоатация и предоставяне на сервизно обслужване. Нашият екип от над 400 техници е готов да реализира Вашия проект и да гарантира неговата дългосрочна експлоатация.

Газифициране на биомаса

Газифицирането на биомаса е процес на превръщане на твърди горива на въглеродна основа (дървесни стърготини, остатъци от селскостопанската продукция и т.н.) в горима смес от газове, често наричана "синтетичен газ". Газификацията протича в условия на ограничения достъп на въздух при температури между 700 и 1200˚ по Целзий. Основното предимство на технологията е високото КПД и при по-ниско качество на горима смес от газове, която може да се използва ефективно за производство на електрическа и топлинна енергия. Целият процес е напълно екологично чист и щадящ околната среда, съвременната технология е способна да реши всички потенциални замърсявания, свързани с използването на биомаса.

За производството на електрическа и топлинна енергия технологията използва местни възобновяеми източници, допринася за ограничаване на глобалното затопляне и от икономическа гледна точка представлява интересен вариант за инвестиция, благодарение на гарантираните от държавата преференциални тарифи.

В агрегатите за газификация могат лесно да се оползотворят всички дървесни материали, както и отпадъците от земеделската продукция (царевични кочани, тор, пресована трева, птичи тор).

Основен технологичен процес

-          Подготовка = сушене, смилане, дозиране на суровината

-          Газификация = процес на химическо преобразуване на гориво

-          Охлаждане и почистване на газ = премахване на нежелани вещества и остатъчни твърди частици

-          Изгаряне на газа в агрегата за когенерация = производство на електрическа и топлинна енергия

Ключови параметри са влажността и размера на частиците биомасата. Основното условие е максимална влажност на суровината 20%, и максимален размер частиците 15-75 mm.

Предварителното изсушаване на суровината, предназначена за газификация и нейното транспортиране до реактора за газификация е осигурено чрез ротационни сушилни и свързани транспортьори, включително малък лифт подаващ приготвената суровина директно в газификатора. Биомасата се подава автоматично в реактора в желаните интервали.

Самият газификатор е химически реактор, в който протичат различни сложни физични и химични процеси, основните от тях са сушене, пиролиза, изгаряне и редукция.

Реакторът за газификация е проектиран по такъв начин, че в него да се подава въздуха по контролиран начин, в резултат това се стига до частично окисляване на биомасата в газ, с това този процес се различава значително от самото изгарянето. Един килограм обиомаса се превръща в 2,5-3,0 Nm3 газ, с калоричност между 1000-1300 Kcal Nm3.

Газът идващ от реактора е с температура от около 450˚ градуса по Целзий и по висока. За следващите процеси е от решаващо значение, че горещият газ е почти изчистен от катран, остатъчните вещества се абсорбират и да се почистват безопасно в патентована, няколко степенна система от филтри.

Нивото на чистота на газа достига стойности позволяващи гладкото функциониране на когенерационните агрегати и елиминиращи повреди и замърсявания на шахтата за кондензация.

Zplyňovací jednotka 960 kW

Loading