БИОГАЗ ИНСТАЛАЦИИ

В основата на нашите биогаз инсталации са качествени изпитани технологии, чиято дългосрочна експлоатационна надеждност е потвърдена от редица успешни проекти в цяла Европа, включително в Чешката и Словашката република.

ГАЗИФИКАЦИЯ НА БИОМАСА

BPS Projekt предлага услуги в областта на газификация на биомаса.

УСЛУГИ

Благодарение на членството си в групата VAE CONTROLS и стабилната техническа база с повече от 400 работници и служители сме способни да предложим комплексни проектантски услуги, както строителни, така и електротехнически.

РЕФЕРЕНЦИИ

Наши осъществени проекти в Чешката и Словашката република.

Loading